Numis Poland
LITERATURA 49
MONETY ANTYCZNE 9
MONETY 242
MONETY ZAGRANICZNE 103
BANKNOTY POLSKIE 134
Insurekcja Kościuszkowska 1794 6
Księstwo Warszawskie 1810 2
Marki Polskie 1916 - 1923 21
Waluta złotowa 1919 - 1938 18
Okupacja 1939 - 1945 14
PRL 1944 - 1965 11
PRL, III RP 1974 - 1993 31
III RP od 1994 18
Ober OST 1916 - 1918 4
Getto w Łodzi 1940 - 1944 1
Bony towarowe, PEWEX, Orbis, Baltona 5
Kwity, opłaty, loterie 1
Banknoty zastępcze 2
BANKNOTY ZAGRANICZNE 33
PAPIERY WARTOŚCIOWE , OBLIGACJE 101
MEDALE, ODZNACZENIA, ORDERY 46
FILATELISTYKA 2

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

Grading

keyboard_arrow_up
+