124
PMG 64

500 złotych 1940 - A - PMG 64

cena końcowa
220 PLN
126
PMG 66 EPQ

2 złote 1941 - AG - PMG 66 EPQ

cena końcowa
130 PLN
127
St. 2+

5 złotych 1941 ze stemplem

cena końcowa
140 PLN
129
St. 1-/2-
130
PMG 66 EPQ

100 złotych 1941 - A - PMG 66 EPQ -

cena końcowa
170 PLN