83
PMG 65 EPQ
84
PMG 65 EPQ
85
St. 2
86
St. 4

5 marek 1916 - A - Generał Biletów

cena końcowa
~30 EUR
87
PMG 55 NET
88
PMG 55
89
St. 4- R5

500 marek 1919

cena końcowa
~79 EUR
91
St. PCGS 63
92
St. PCGS 62
93
St. 1-
94
St. 1

20 marek 1919 - II Serja M

cena końcowa
~35 EUR