Bolesław III Krzywousty (1107-1138) - denar - Biskup i rycerz - NGC AU details

Bolesław III Krzywousty (1107-1138) - denar - Biskup i rycerz - NGC AU details
Bolesław III Krzywousty (1107-1138) - denar - Biskup i rycerz - NGC AU details
stan zachowania
NGC AU details
cena wywoławcza
~233 EUR
cena końcowa
~514 EUR
Literatura
Kopicki 42 R2

Bardzo ładny egzemplarz, pięknie wybity awers, rewers lekko niedobity, piękna patyna.Stan zachowania
NGC AU details

twoje notatki

brak