344
St. 1-

TCZEW - 5 marek 1918 -

cena końcowa
~7 EUR
345
St. 2

WAŁBRZYCH - 10 fenigów 1918 -

cena końcowa
~5 EUR
346
St. 1-

Królewska Huta - 3 marki 1921 -

cena końcowa
~8 EUR
347
St. 4

Wolsztyn - 1 marka 1919 -

cena końcowa
~10 EUR