341
St. 1-
342
St. 1
344
St. 1-

TCZEW - 5 marek 1918 -

cena końcowa
30 PLN
345
St. 2

WAŁBRZYCH - 10 fenigów 1918 -

cena końcowa
25 PLN
346
St. 1-

Królewska Huta - 3 marki 1921 -

cena końcowa
35 PLN
347
St. 4

Wolsztyn - 1 marka 1919 -

cena końcowa
45 PLN
349
St. opis
350
St. 2
351
PMG 50