501
St. 4

Grozny - czek - 100 rubli 1918

cena końcowa
~16 EUR
502
St. 3+
503
St. ~4
504
St. 3-

Rosja - PSKÓW- 50 rubli 1918 -

cena końcowa
~28 EUR