Kwit zapłaty 700 rubli 1865

Kwit zapłaty 700 rubli 1865
Kwit zapłaty 700 rubli 1865
stan zachowania
3
cena wywoławcza
10 PLN
cena końcowa
60 PLN
Cena szacunkowa
300 PLN

Bracia Gawrońscy Skarżyńscy i Spółka, kwit z dnia 2 stycznia 1865 roku na zapłatę 700 rubli srebrem od Józefa Urbanowicza z Janowa na rachunek należności Domu Zleceń Rolników Nadniemeńskich. Dodatkowo ołówkiem dopisana adnotacja : "pod Kalwarią Gub. Suwalskiej".

Kwit kilkukrotnie złamany.Stan zachowania
3

twoje notatki

brak