421
St. 1-
422
PMG 66 EPQ
423
St. 2+
425
St. 3/3+

500.000 marek 1923 - G - WZÓR

cena końcowa
340 PLN
426
St. 4

20 złotych 1926 - A - WZÓR

cena końcowa
775 PLN
428
PMG 67 EPQ
429
St. 2/+2
430
St. 2/+2
431
St. 2+

500 złotych 1944 - BH - WZÓR

cena końcowa
600 PLN
432
St. 2