5000 marek 1920 - II Serja V - fałszerstwo - wyłapany - ostemplowany

5000 marek 1920 - II Serja V - fałszerstwo - wyłapany - ostemplowany
5000 marek 1920 - II Serja V - fałszerstwo - wyłapany - ostemplowany
stan zachowania
5/6
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~90 EUR
Cena szacunkowa
~95 EUR

Papier bez znaków wodnych, wyłapany przez Polska Krajową Kasę Pożyczkową oddział w Łodzi, ostemplowany.

Bardzo rzadkie.Stan zachowania
5/6
Literatura
Miłczak 31a

twoje notatki

brak