Poznań - Posen - 3 ruble 1916 - klauzula "...nabywa..."

Poznań - Posen - 3 ruble 1916 - klauzula ...nabywa...
Poznań - Posen - 3 ruble 1916 - klauzula ...nabywa...
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~4 EUR
cena końcowa
~16 EUR
Cena szacunkowa
~23 EUR
Literatura
Miłczak P4b

Obiegowy stan zachowania.Stan zachowania
3+

twoje notatki

brak