203
St. 2

1000 złotych 1965 - L -

cena końcowa
150 PLN