5 złotych 1944 - CE - PMG 64 EPQ

5 złotych 1944 - CE - PMG 64 EPQ
5 złotych 1944 - CE - PMG 64 EPQ
stan zachowania
PMG 64 EPQ
cena wywoławcza
~2 EUR
cena końcowa
~85 EUR
Cena szacunkowa
~95 EURStan zachowania
PMG 64 EPQ
Literatura
Miłczak 107

twoje notatki

brak