5 złotych 1824 - PMG 25 - BARDZO RZADKI

5 złotych 1824 - PMG 25 - BARDZO RZADKI
5 złotych 1824 - PMG 25 - BARDZO RZADKI
stan zachowania
PMG 25 NET MAX
cena wywoławcza
~237 EUR
cena końcowa
~6 175 EUR
Cena szacunkowa
~4 750 EUR
Literatura
Miłczak A15

5 złotych 1824, Królestwo Polskie, podpisy komisarzy królewskich „Sobolewski” i „Leon Dembowski”.

Pod światło widać, iż banknot przedarty był na cztery części co zostało profesjonalnie naprawione przez konserwatora. Inna części banknotu bez żadnej ingerencji konserwatorskiej.

Bardzo rzadka typologicznie pozycja, brakująca w wielu kolekcjach.

W PMG ogradowane są tylko 3 sztuki jedne z notą PMG 12 drugi PMG 12 i ten oferowany na tej licytacji PMG 25 - świadczyć to może o wielkiej rzadkość tego banknotu.
Stan zachowania
PMG 25 NET MAX

twoje notatki

brak