27
St. 3+
29
St. 1

Śląsk - 3 krajcary 1617 -

cena końcowa
~61 EUR
30
St. 2+

Śląsk - 3 krajcary 1618 -

cena końcowa
~57 EUR
31
St. 2/2+

Śląsk - 3 krajcary 1619 -

cena końcowa
~57 EUR
32
St. 2

Śląsk - 3 krajcary 1620 -

cena końcowa
~57 EUR
34
St. 3+