1 grosz 1935 - NGC UNC details -

1 grosz 1935 - NGC UNC details -
1 grosz 1935 - NGC UNC details -
stan zachowania
NGC UNC details
cena wywoławcza
10 PLN
cena końcowa
130 PLN
Cena szacunkowa
150 PLNStan zachowania
NGC UNC details
Literatura
Parchimowicz 101j

twoje notatki

brak